Razvojni svet gorenjske regije

Razvojni svet gorenjske regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov na Gorenjskem.
 

Člani razvojnega sveta gorenjske regije so:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Stanislav Bobnar
Tine Radinja
Igor Žula
Janez Fajfar
Jože Sodja
Franc Čebulj
Milan Čadež
Peter Torkar
Blaž Račič
Andrej Karničar
Janez Černe
Janez Hrovat
Ivan Meglič
Rok Roblek
Ciril Globočnik
Ciril Kozjek
Borut Sajovic
Anton Luznar
Janez Žakelj
Leopold Pogačar
Daniela Žagar
Mitja Kadoič
Metod Zaplotnik
Jadranka Švarc
Miroslav Pinterič
Stanislav Košnik
Valentin Govekar
Vojko Artač
Janka Planinc
Bojan Luskovec
Sašo Finžgar
Petra Dolenc
Ludvik Kavčič
Drago Debeljak
Anton Magdič
Nataša Dolenc
Andreja Štrekelj
Jernej Jeglič
Branko Malešič
Nina Arnuš
Marjan Gantar
Rastko Tepina
Saša Mlakar
Silva Žontar
Zvonko Belič
Aerodrom Ljubljana, d.d. (predsednik)
Občina Škofja Loka
Rotary klub Kranj
Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Cerklje na Gorenjskem
Občina Gorenja vas - Poljane
Občina Gorje
Občina Jesenice
Občina Jezersko
Mestna občina Kranj
Občina Kranjska Gora
Občina Naklo
Občina Preddvor
Občina Radovljica
Občina Šenčur
Občina Tržič
Občina Železniki
Občina Žiri
Občina Žirovnica
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Območna enota Kranj
Iskratel d.o.o.
GZS – OZG
Šešir d.d.
Gorenjska banka d.d., PE Radovljica
Savatech d.o.o.
AV STIK Vojko Artač s.p.
Zavarovalnica Triglav d.d., OE Kranj
Elektro Gorenjska d.d.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka
Precisium, Ludvik Kavčič s.p.
Dedra šport, Drago Debeljak s.p.
Gostilna Ančka, Anton Magdič s.p.
Stanovanjska ustanova delavcev v obrti - OOZ Kranj
Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice
Gorenjsko ekološko in turistično društvo Matijovc
Karate klub Kranj
Zavod Tri
Območno združenje Rdečega križa Kranj
GUD Kranjski komedijanti
Alpe Adria Green
Društvo diabetikov Škofja Loka
Društvo vseživljenjsko učenje

 

Razvojni svet gorenjske regije ima naslednje naloge:

  • vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
  • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
  • sklepa dogovore za razvoj regije,
  • sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
  • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in
  • opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom.

 

Prijavite se na naše e-novice!