KEEPUP

Na splošno so mala podjetja bolj ranljiva in imajo manj možnosti, da konkurirajo velikim nadnacionalnim podjetjem, hkrati pa se spopadajo s škodljivimi učinki podnebnih sprememb. Še huje je lahko v primeru podjetij, ki so izpostavljena pojavu sezonskosti, zlasti na podeželju. Inovativne digitalne rešitve so lahko učinkovita orodja za premagovanje teh izzivov. Ljudje (lastniki, menedžerji, zaposleni), ki se ukvarjajo s tovrstnimi posli (mala podjetja, samostojni podjetniki, obrtniki, sezonski zelenjavni proizvajalci itd.), pa imajo pogosto le nizko ali srednjo stopnjo znanja IT. Poleg tega ta podjetja v nasprotju z večnacionalnimi podjetji nimajo niti možnosti zaposlovanja strokovnjakov za spletno trženje / IT / varstva okolja niti nimajo časa in proračuna za izobraževanje na teh področjih. Poleg tega je na podeželju manj možnosti za iskanje strokovnega znanja in priložnosti za učenje kot v mestih.

Splošni cilj projekta #Keepup programa Erasmus je razviti paket usposabljanja za te ciljne skupine, ki zajema digitalne podjetniške kompetence, e-poslovanje in podnebne prilagoditve. Partnerstvo želi širiti inovativne prakse v digitalni dobi in zainteresirane strani pripraviti, kako izkoristiti prednosti digitalizacije. Pomen e-trgovine je pomemben, saj naj bi trg še naprej rastel, tradicionalne nakupovalne navade pa se spreminjajo, zlasti zaradi trenutnih zunanjih učinkov. Poleg tega podnebne spremembe povzročajo premike v potovalnem vedenju, da ne omenjamo njihovih učinkov na kmetijstvo, okolje in letne čase. Z razvitimi učnimi gradivi so lahko tudi majhna podeželska podjetja, ki jih prizadene sezonska doba, bolj konkurenčna, bolj odprta za trajnost in prožnejša pri prilagajanju podnebju. Iz štirih intelektualnih rezultatov projekta bodo trije ustvarili module za usposabljanje v treh glavnih temah. Četrti IO ne bo zajemal le razvoja in preizkušanja inovativne učne platforme, temveč bo partnerstvo ustvarilo tudi priročnik in priročnik za lažjo uporabo, saj bo pozoren na morebitno pomanjkanje IT znanja odraslih pripravnikov.

Prijavite se na naše e-novice!