C.H.A.N.G.E.R.S.

Projekt iz programa Erasmus plus je namenjen izmenjavi dobrih primerov o izobraževanju odraslih projektnih partnerjev s štirimi kratkoročnimi skupnimi izobraževanji osebja, ki zajemajo tri glavne teme: energetsko učinkovitost (EE), obnovljive vire energije (OVE) in trajnost v gospodinjstvih. Čeprav je v teh temah na spletu na voljo več učnih gradiv, obstajajo družbene skupine, npr. podeželsko prebivalstvo ali starejši občani, ki imajo malo ali nič možnosti za pridobivanje znanja o teh temah. V skladu s tem so naša glavna ciljna skupina podeželska gospodinjstva s posebnim poudarkom na podeželskih starejših. Pomembno je omeniti, da se evropsko prebivalstvo stara, medtem ko 6% srebrne generacije v EU (55+) nima dostopa do interneta, 40% pa jih nikoli ni uporabljalo interneta. V tem projektu imajo vsi partnerji precejšnje izkušnje na področju izobraževanja odraslih na področju energije in trajnosti ter se zavzemajo za izboljšanje s tem povezanih znanj in spretnosti. Najboljši način za dosego te izboljšave je usposobiti uslužbence organizacij PP. Rezultati projekta bi bili zbiranje dobrih primerov in priporočil dokument, ki služi kot uporabniški priročnik, ki pojasnjuje, kako se lahko pripravijo in izvajajo treningi za odrasle za starejše. Namen projekta je nagovoriti tako neposredne kot posredne ciljne dejavnike. Neposredna ciljna skupina vključuje osebje sodelujočih partnerjev, vendar bomo poskušali doseči nadaljnje strokovnjake, ki bi radi svoje znanje dopolnili z znanjem s tega področja. Vrsta projekta „izmenjava dobrih primerov“ nagovarja predvsem sodelujočo organizacijo. Vendar si je partnerstvo resnično zavezano širiti zbirko dobrih primerov, ki so si jih delili med izvajanjem projekta, zato želimo doseči posredno ciljno skupino, ki jo sestavljajo gospodinjstva, vključno s starejšimi, zlasti na podeželju.
 
Pričakovani rezultati projekta C.H.A.N.G.E.R.S. :
  • povečano znanje vzgojiteljev
  • povečano znanje v sodelujočih partnerskih organizacijah
  • priložnost za prilagoditev predstavljenih dobrih primerov
  • boljše sodelovanje med sodelujočimi organizacijami in izboljšana sposobnost za delo in sodelovanje v nadnacionalnem okolju
  • nova priložnost za izobraževalce odraslih, da izboljšajo svoje znanje in kompetence na tem področju, zainteresirane strani pa za izobraževanje gospodinjstev
  • potencial za ustvarjanje novih idej kot nadaljevanje projekta ali kot nove, prihodnje priložnosti za sodelovanje na podlagi rezultatov projekta
 
 
Prijavite se na naše e-novice!