BEE-DIVERSITY

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj je kot partner vključen v čezmejni projekt BEE-DIVERSITY, ki se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Naziv projekta: Miglioramento della biodiversità tramite la gestione innovativa degli ecosistemi e il monitoraggio delle api / Izboljšanje biotske raznolikosti z inovativnim upravljanjem ekosistemov in spremljanjem dejavnosti čebel

 

BEE-DIVERSITY ustvarja inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in spremljanje biotske raznovrstnosti v sofinanciranih habitatih, ki omogoča trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov. Ta sistem bo sestavljen iz protokolov in skupnega modela, ki ga bo mogoče prenesti v druga območja v Evropi. Projekt prvič vključuje spremljanje zdravstvenega stanja območij s pomočjo opraševalcev v procesu nabiranja, sejanja in širjenja avtohtonih rastlin.

Projekt uvaja inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in monitoriranje biotske raznovrstnosti v projekt vključenih habitatov, kateri naj bi zagotovil izboljšanje ter trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov. Navedeni sistem se bo izvajal v 10 študijah primerov na skupaj 8000 ha površin na območju Slovenije in Italije, z oblikovanjem protokolov in skupnega modela, ki bo prenosljiv v Evropo tudi po formalnem zaključku projekta. Pri projektu Bee-Diversity gre za prvi primer dopolnitve monitoriranja zdravstvenega stanja območij z opraševalci (čebelami) z inovativnim sistemom IKT in spletno aplikacijo za zbiranje, upravljanje in grupiranje podatkov skozi proces nabiranja, sejanja in širjenja avtohtonih zelnatih rastlin.

Dejavnosti se bodo izvajale na območjih Nature 2000 z neposrednim sodelovanjem lastnikov ter upravljavskih podjetij in deležnikov (kmetovalcev, čebelarjev, tehnikov itd.). Preko spletne aplikacije bo projekt pristojnim subjektom na različne načine posredoval tehnične podatke, prebivalstvu pa splošne informacije za njihovo osveščanje. Poleg tega so v okviru projekta Bee-Diversity predvidene aktivnosti usposabljanja in osveščanja za podjetja, deležnike in tehnike. Njihov namen je posredovanje oz. razširjanje pripravljenih protokolov in prilagoditev le-teh za potrebe spletne aplikacij.

 

Partnerstvo
Vodilni partner: Agenzia veneta per l’innovazione del settore primario, Italija
Projektni partner 2: Polo Tecnologico di Pordenone SCPA, Italija
Projektni partner 3: Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali, Italija
Projektni partner 4: BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj
Projektni partner 5: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)
 
 
 
Kontakt:
Helena Cvenkel
Tel.: 04 28 17 239
 
Prijavite se na naše e-novice!.