Obveznosti do poslovnega računa ob zapiranju s.p.-ja

Na točki SPOT svetovanje Gorenjska smo kontaktirali 7 bank in na podlagi pridobljenih informacij odgovorili na najpogostejša vprašanja, ki si jih zastavljajo samostojni podjetniki ob zaprtju s.p.-ja v povezavi z zaprtjem poslovnega računa. Vključene so bile Gorenjska banka, Nova Ljubljanska banka, UniCredit banka, banka Sparkasse, Sberbanka, Delavska hranilnica in Deželna banka Slovenije.

Koliko časa imajo lahko še odprt svoj poslovni račun od zaprtja s.p.?

Pri UniCredit banki v primeru izbrisa samostojnega podjetnika iz registra AJPES lahko banka nemudoma zapre poslovni račun. Tudi pri banki Sberbank transakcijske račune iz registra izbrisanih subjektov zaprejo. Prehodno stranko o tem obvestijo in jo prosijo za številko transakcijskega računa za prenakazilo morebitnih sredstev na račun subjekta, ki je v registru AJPES izbrisan. Pri Gorenjski banki je potrebno poslovni račun zapreti takoj po zaprtju dejavnosti. Po tem, ko banka prejme zahtevo po zaprtju računa, prične teči 30 dnevni rok za zaprtje računa. Dejansko zaprtje se izvede, ko je račun 24 ur brez stanja. Tudi pri banki Sparkasse oseba, ki ni več samostojni podjetnik, poslovnega računa ne more več uporabljati. Pri Novi Ljubljanski banki začnejo izvajati postopek zaprtja poslovnega računa takrat, ko komitent spremembo sporoči banki. Pri Delavski hranilnici mora biti račun zaprt takoj po zaprtju s.p.-ja. Morebitne prilive lahko samostojni podjetnik prejema na svoj osebni račun.

 

Kdaj lahko poslovni račun najprej zaprejo, ko je s.p. že izbrisan?

Pri banki UniCredit lahko samostojno podjetnik račun zapre pred ali po izbrisu s.p.-ja. V primeru izbrisa samostojnega podjetnika iz registra AJPES lahko banka nemudoma zapre poslovni račun. Pri Gorenjski banki je poslovni račun mogoče zapreti takoj po izvedbi izbrisa s.p. -ja. Pri Deželni banki Slovenije se lahko uporabnik računa za njegovo zaprtje lahko odloči kadarkoli. Tudi pri bankah NLB in Sparkasse lahko kadarkoli podate zahtevo za zaprtje računa s 30 dnevnim odpovednim rokom. Pri Delavski hranilnici lahko samostojni podjetnik račun zapre pred izbrisom dejavnosti ali takoj (nekaj dni) po izbrisu dejavnosti iz poslovnega registra. Če banka opazi odprt poslovni račun za izbrisanega s.p. -ja, nosilca pozove k zaprtju.

 

Kaj se zgodi v primeru, če imajo izdani računi valuto 30, 60 ali 120 dni. Imajo poslovni račun odprt še toliko časa po zaprtju s.p.?

Pri UniCredit banki v primeru izbrisa samostojnega podjetnika iz registra AJPES, banka nemudoma zapre poslovni račun. Tudi pri Gorenjski banki je delovanje poslovnega računa pogojeno z aktivnim statusom samostojnega podjetnika. Skladno s tem banka plačila na zaprte račune zavrne. Ob zaprtju poslovnega računa samostojnim podjetnikom svetujejo, da svojim dolžnikom posredujejo številko osebnega računa. To velja tudi za poslovne račune, odprte pri Delavski hranilnici. Pri banki Sparkasse oseba, ki ni več samostojni podjetnik, poslovnega računa ne more uporabljati. Pri Deželni banki ima lahko posameznik račun odprt do izteka valute, če sklene individualni dogovor z osebnim skrbnikom na banki. Pri Novi Ljubljanski banki omogočajo, da ima posameznik račun odprt toliko časa kot rabi, da se pri samem poslovanju izogne zakonskim težavam. 

 

Kako je pri zapiranju tistim, ki imajo osebni račun priglašen za poslovne namene?

Pri bankah UniCredit, Deželna banka Slovenije, Gorenjska banka, Sparkasse, Delavska hranilnica in Sberbank morajo samostojni podjetniki odpreti ločen poslovni račun. Uporabljanje osebnega računa za poslovanje pri slednjih ni mogoče. Pri Novi Ljubljanski banki lahko račun priglašen za poslovne namene ob njegovem zaprtju spremenite nazaj v osebni račun oziroma ga zaprete.

 

Ali moram informacije o zaprtju računa kam sporočiti?

Informacij o zaprtju poslovnega računa vam ni treba sporočiti nikomur, saj banka o zaprtju transakcijskega računa poroča v Poslovni register Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES.

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Prijavite se na naše e-novice!.